Kategorie
Ekonomiści

Zmarł Robert Mundell

W dniu 4 kwietnia 2021 r. zmarł kanadyjski noblista z dziedziny ekonomii Robert Mundell. Opracował koncepcję optymalnego obszaru walutowego, która legła u postaw strefy euro.